Thông báo v/v thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi Rung chuông vàng năm 2018
18/04/2018 | 2580 lượt xem

ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
BCH  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 15 /TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  Thái Nguyên, ngày 18 tháng  4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi Rung chuông vàng năm 2018

 

Kính gửi:  Toàn thể sinh viên trường ĐH Kinh tế & QTKD

Căn cứ Kế hoạch số 538/KH-T36-(B4-ĐTN) ngày 16/4/2018 của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND,về việc tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng năm 2018;

Căn cứ Giấy mời tham dự cuộc thi “Rung chuông vàng 2018” của  Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND;

Nhằm đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh cho sinh viên Nhà trường với sinh viên các trường bạn, tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác với các cơ sở Đoàn,

BCH Đoàn Thanh niên trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh kính trình Ban Giám hiệu về việc tham dự cuộc thi “Rung chuông vàng 2018”:

1Cách thức đăng ký: Sinh viên trường Đại học Kinh tế và QTKD có kỹ năng nghe, viết, đọc hiểu tiếng Anh tốt và có nguyện vọng tham gia cuộc thi, đăng ký thông tin Họ và tên, địa chỉ lớp, trình độ tiếng Anh với văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên: Phòng 513, tầng 5, nhà hiệu bộ - ĐH Kinh tế&QTKD.  (Khuyến khích sinh viên có điểm tiếng Anh đạt tích A, sinh viên đạt TOEIC từ 450 trở lên hoặc tương đương). Sau khi đăng ký Ban tổ chức sẽ tiến hành phỏng vấn ứng viên, sau khi vượt qua vòng phỏng vấn sinh viên sẽ chính thức có mặt trong danh sách đội tuyển tham gia cuộc thi.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 18/4/2018 đến 15h00 ngày 23/4/2018.

3. Thời gian, địa điểm phỏng vấn: 13h30 ngày 24/4/2018 tại văn phòng Đoàn Thanh niên, phòng 512, tầng 5 nhà hiệu bộ đại học kinh tế&QTKD

4. Thời gian tham dự: Từ 19h00 đến 21h00, thứ Năm, ngày 26/4/2018

5Địa điểm: Nhà thể chất, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn Thanh niên xin thông báo để sinh viên toàn trường được biết và tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

  • ĐU, BGH (để b/c)
  • Như kính gửi (để t/h)
  • Đăng tải website
  • Lưu VP

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)

 

Nguyễn Huy Hoàng

 

Video