Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019
12/03/2019 | 1775 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1435/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  28  tháng  12  năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 như sau:

1. Thời gian thi tuyển: - Đợt 1: Ngày 20, 21/ 4/ 2019.

 - Đợt 2: Ngày 21, 22/ 9/ 2019.

2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm – 02 năm.

3. Môn thi tuyển sinh

Stt

Ngành đào tạo thạc sĩ

Môn thi

Cơ bản

Chủ chốt

Tiếng anh

1

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học

Kinh tế nông nghiệp

- Trình độ B (Một số trường hợp được miễn thi môn tiếng anh theo phụ lục 1 đính kèm)

2

Quản lý kinh tế

Quản trị học

3

Quản trị kinh doanh

4

Kế toán

Nguyên lý kế toán

 4. Đối tượng dự tuyển

4.1. Về văn bằng

- Dự thi ngành Kinh tế nông nghiệp, Kế toán: Tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp, ngành gần với ngành đăng ký dự thi.

- Dự thi ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi.

- Người tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

- Văn bằng ĐH do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và KĐCLGD công nhận.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ từ xa được phép dự thi với điều kiện chỉ được đăng ký dự thi vào ngành đúng /phù hợp và ngành gần với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

4.2. Yêu cầu về kinh nghiệm công tác chuyên môn

- Trường hợp có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng, phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

- Đối với ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh: Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp ĐH ngành khác cần  tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý-quản trị từ ngày ký hợp đồng làm việc đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

5. Danh mục các ngành đúng/phù hợp, ngành gần, ngành khác (Theo phụ lục 2 đính kèm).

6. Kinh phí học BSKT (năm học 2018-2019): 251.100đ/tín chỉ.

7. Lệ phí hồ sơ tuyển sinh, lệ phí dự thi (dự kiến): 580.000đ/thí sinh.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Đào tạo – Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN. Điện thoại: 0208.3547.653 –0869.056.333 (Đ/c Thủy) -  Website: tueba.edu.vn; daotao.tueba.edu.vn.

Nơi nhận

- Các thí sinh;

- Lưu VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

TS. Đinh Hồng Linh

 

Video