Thông tin nghiệm thu cấp đại học đề tài khoa học công nghệ cấp đại học năm 2016
12/09/2018 | 1007 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

  1. Tên đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  2. Mã số: ĐH2016-TN08-06
  3. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
  4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Nhung
  5. Thời gian thực hiện: Tháng 07/2016 – 07/2018
  6. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1882/QĐ-ĐHTN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên
  7. Thời gian nghiệm thu: 8h00, Thứ 6, ngày 21 tháng 9 năm 2018
  8. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp C, Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết