Giới thiệu chung
03/10/2016 | 3215 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, một Đại học vùng đã được Đảng và Chính phủ quy hoạch phát triển thành Đại học trọng điểm Quốc gia. Sự ra đời của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nhằm nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh cho các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc CNH - HĐH đất nước.

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế - quản lý và kinh doanh cho đất nước.

Nhiệm vụ chính của Nhà trường bao gồm:

   Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ về Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý.

   Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

   Cung cấp các dịch vụ tư vấn, bồi dưỡng nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho các doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý  các tổ chức kinh tế-xã hội và các địa phương.

   Hợp tác với các trường đại học khác, các viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án phát triển.

Đại học Kinh tế & QTKD tuyển sinh trong cả nước, ngoài loại hình đào tạo chính quy tập trung (thông qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia). Nhà trường còn:

 Đào tạo  theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo liên thông, đào tạo đào tạo văn bằng 2, đào tạo cùng lúc 2 chương trình.

 Đào tạo liên kết quốc tế: Chương trình được giảng dạy và học tập được thực hiện bằng tiếng Anh. Có 03 Chương trình đào tạo Chất lượng cao thuộc các ngành: Kinh tế, Kế toán, QTKD.

Đại học Kinh tế & QTKD đang đào tạo 19 chương trình đào tạo Đại học. Hàng năm, Nhà trường  có khoảng 1000 sinh viên tốt nghiệp.

Trong quá trình đào tạo, cùng với việc giữ vững quy mô đào tạo Trường Đại học Kinh tế &QTKD  luôn chú trọng tìm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường  đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giảng viên trong toàn Trường với nhiều nội dụng như: Hội nghị đổi mới phương pháo giảng dạy; xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng, rà soát chương trình đào tạo cho các ngành đào tạo một cách khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội…